Over mij

 

Arne BleijsPersoonlijk:

Getrouwd met Mar, trots op Iris, trotse opa van Kay en Quin. Probeer in conditie te blijven door te hardlopen en flexibel te blijven door yoga. Droom: huisje in Frankrijk (Limousin).

Gefascineerd door veranderingen in economie en maatschappij als gevolg van de overgang naar een diensten-/kennis-/community economie en de opkomst van nieuwe technologieën.

Professioneel:

Ervaren, analytisch sterke Marketingprofessional en Opleidingsspecialist. Passie voor diensten die mensen op hun werk voorbereiden of hen daarin faciliteren. Denk aan opleiding, procesinrichting, kennismanagement of ICT.

Gevoel voor ontwikkelingen in maatschappij en economie en vaardigheid om veranderingen te duiden, m.n. op in relatie tot informatietechnologie. In staat om orde te scheppen in grote hoeveelheden externe en interne gegevens en daarin trends waar te nemen.

Grote kracht: schetsen van de ‘big picture’, om daarmee te helpen richting te bepalen en strategie te ontwikkelen. Deze vaardigheid ingezet zowel in de opleidingssituatie als t.b.v. marketingplannen.

Ik sta bekend als ‘vertaler’, die trends vertaalt naar kansen en die bruggen slaat tussen klant en ontwikkelaar, tussen business en techniek. Ik ben ook een ‘bewaker’, die vragen stelt bij de effectiviteit van de ingezette middelen en daar onderzoek naar doet.

Waar nodig neem ik de leiding in projecten, om in samenwerking met andere disciplines door een gestructureerde, planmatige aanpak kansen om te zetten in innovatie en innovatie in resultaten. Ik ga daarbij het uitvoerende werk niet uit de weg.

Kernwaarden

Mijn kernwaarden

Mijn missie:

Ik wil mijn opdrachtgever c.q. werkgever helpen succesvol te worden door zich te richten op de juiste afnemers en door zijn commerciële processen in te richten op de vervulling van de behoeften van die afnemers.

Ik richt me in het bijzonder op de marketing van diensten die het werk van mensen productiever, effectiever, makkelijker of leuker maken. Diensten dus, gericht op de vier pijlers van de organisatieinfrastructuur: People, Process, Information, Technology, alsmede op opleiding in die disciplines (Training). Kortom: PPITT.

Ik streef daarbij naar een structuur van duurzame, betrokken relaties tussen organisaties en afnemers op een manier die toegevoegde waarde biedt voor beide partijen en tevens voor alle andere stakeholders.

Vanuit deze missie ben ik op zoek naar functies op strategisch en/of tactisch niveau, zoals:

  • Marketeer B2B
  • Productmanager B2B
  • Marketing Intelligence Adviseur/ Marketinginformatiemanager

Mijn visie:

Ik voorzie dat in de nabije toekomst de wijze waarop mensen zaken doen meer en meer gebaseerd zal zijn op relaties en beleving dan op transacties en status. De huidige technologische middelen, mobile internet, sociale media e.d. maken dit mogelijk en maken ook dat klanten dit meer en meer verwachten. Sterker nog, klanten willen meer partner worden dan afnemer, en bijdragen aan het succes. Dit vraagt een heel andere wijze van marketing bedrijven: Verbindende Marketing. Komende jaren zullen we zien welke bedrijven er in slagen deze stap te maken.

Ik voorzie ook toe dat behoefte ontstaat aan een meer volwassen en gebalanceerde inrichting van organisaties, waarin de pijlers People, Process, Information en Technology in balans zijn met elkaar en met de strategie. Er zal behoefte ontstaan aan dienstverleners die bedrijven hierbij helpen.

Ik wil voor dienstverlenende bedrijven dé partner zijn die hen helpt te innovatieve diensten te ontwikkelen op het gebied van People, Process, Information, Technology, en Training en die hen helpt deze met Verbindende Marketing in de markt te zetten om daarmee opnieuw succesvol te zijn.

Mijn CV:

Bekijk mijn Curriculum Vitae.